fbpx Female Economy - DE KRAAKMOSKEE - Het Werk

DE KRAAKMOSKEE

De Kraakmoskee, een pand met vele grote ramen boven de A10 in Bos en Lommer, kwam op ons pad tijdens één van onze zoektochten naar levensverhalen van Amsterdammers die hun leven buiten de ring leiden. Het pand dankte zijn naam aan het feit dat Marokkaanse mannen het hadden gekraakt om het als moskee gebruiken.

Het grote leegstaand pand naast het Stadsloket West, waarvan ineens de ramen met kranten en karton waren geblindeerd, trok de aandacht van Adelheid terwijl we over de Bos en Lommerweg fietsen. We stapten af en klopten aan, want we waren ook op zoek naar een plek om met nieuwsgierige wijkbewoners te kunnen werken.

Marokkaanse mannen deden de deur voor ons open en wij, een groep voornamelijk niet-gesluierde Westerse vrouwen, waren meteen welkom. Zij bleken hier dagelijks samen te komen om op gezette tijden hun gebeden te kunnen doen. In een onverwarmde ruimte, zonder elektra en water, maar wel wijds uitkijkend op de A10 en de onder het pand doorrazende auto’s. De mannen hadden bij gebrek aan een eigen moskee of buurtcentrum dit pand van Fortis gekraakt, in samenwerking met de Amsterdamse kraakbeweging. Het stadsdeel zat ermee in zijn maag en bestempelde de groep als lastig. Voor ons een reden om met hen te willen werken!

Onze Zina Myriam Sahraoui kende de buurt al goed; zij was één van de researchers voor de documentaireserie De Akbarstraat (2002) en had ook al contact met deze groep. Zo gebeurde het dat wij samen met hen activiteiten zijn gaan organiseren. We kookten er samen en met een Marokkaanse pedagoog uit ons netwerk, Abdel Mehraz van Trias Pedagogica, organiseerden we in de Kraakmoskee steeds terugkerende filmvertoningen met een uitdagend thema voor de Marokkaanse vaders, hun zonen en de wijkagent, onder meer over de opvoeding van jongeren. Abdel en Myriam leidden de nagesprekken en om in contact te blijven, hielden we hier ook onze Zina-vergaderingen.

Internationale Vrouwendag
Bijzonder was dat we hier 8 maart 2008 Internationale Vrouwendag vierden, in het bijzijn van de Marokkaanse moeders, vrouwen die zich tot dan toe altijd achter een wit gordijn in de ruimte hadden opgehouden.
Ook minister Ella Vogelaar, die met haar portefeuille wonen/wijken/integratie waakte over de volkshuisvesting in de Vogelaarwijken was daar die dag onze gast. Adelheid haalde voor deze gelegenheid de kranten voor de ramen weg en schreef er – in overleg met de mannen – in grote letters een tekst over de vrouw op.

Niet lang na Internationale Vrouwendag in 2008 is het pand ontruimd, kwam er een sportschool in en kregen de mannen een eigen plek, om de hoek. Alle mooi herinneringen komen bij onze Elly Ludenhoff telkens weer boven als zij erlangs fietst, nu op weg naar ons wijkatelier in Broedplaats De Vlugt.

schrijf je in voor de nieuwsbrief: